2017. március 13., hétfő

Árpádos képzőművészek az öregdiák-találkozón

Március első keddjén, az árpádos öregdiákok hagyományos találkozóján megint büszkék lehettünk egy kicsit. Ezúttal a képzőművészek álltak a középpontban, összesen huszonhat művész: festők, grafikusok, szobrászok, fotográfusok. 

Az aulában tartott megnyitón Herczeg János, 1952-ben érettségizett diákunk egykori rajzórai történeteken keresztül két művésztanár, a legendás Kássa Gábor és Szövényi-Lux Géza portréját rajzolta meg rendkívül élvezetesen és érzékletesen.


Ezután a látogatók felkerekedtek, hogy a könyvtárral egybenyitott galérián megtekintsék a kiállítást. Tizenkét egykori tanárunk és tizennégy egykori diákunk művészi életútjával, illetve alkotásaival ismerkedhettek meg, az 1910-es évektől kezdve egészen napjainkig. 

A sor Mátrai Vilmos festőművésszel indul, aki 1904-től tizenhat éven át tanított művészi rajzot gimnáziumunkban. Ahogy Gyimesi Róbert igazgató úr bevezetőjében említette, számunkra is tanulságos volt látni, hogy a nálunk tanító rajztanárok szinte valamennyien egyben művészemberek is voltak. Talán ennek is szerepe volt abban, hogy diákjaik közül sokan a képzőművészet különböző területeit választották, ahol nagyszerű pályát futottak be, különböző művészeti díjak birtokosai lettek. Említsük meg, hogy öten közülük Munkácsy-díjasok, többen érdemes művészek, kiváló művészek.Az alkotók közül nagyon sokan eljöttek, öröm és megtiszteltetés volt velük találkozni, beszélgetni. És persze jó volt látni a sok érdeklődőt, az évről évre visszajáró árpádosokat is. Az alkotások nézegetése közben a könyvtárat örömteli találkozások, baráti beszélgetések zsivaja töltötte meg. 

A találkozó szomorú aktualitása volt, hogy Burger Barna fotográfus, 1984-ben végzett diákunk már nem lehetett köztünk, néhány nappal ezelőtt bekövetkezett halála miatt. Alkotásaival mégis velünk volt, emlékét megőrizzük. 

A kiállítást egy hétig nyitva tartja kapuit, hogy az ifjabb árpádosok is láthassák, mit hagytak rájuk örökül a nagy „öregek”.

Buncsák Piroska
A kiállításon szereplő képzőművészeink:
Tanárok:
 • Mátrai Vilmos - festő, grafikus, iparművész
 • Barkász Lajos - festőművész
 • Kássa Gábor - festőművész
 • Szövényi-Lux Géza - festőművész
 • Maksay László - grafikus, művészettörténész
 • Szőnyi Jenő - festőművész, grafikus
 • Sárközy Elemér - festőművész, restaurátor
 • Zombori Béla - rajz és vizuális kultúra tanár, egyetemi oktató
 • Merényi György - művészeti író
 • Kiss Virág - művészetterapeuta, vizuális nevelő
 • Gergely Nóra - grafikus, festő, keramikus, videoművész
 • Svarczné Micheller Erzsébet - rajz és vizuális kultúra tanár

Diákok:
 • Vígh Tamás - Munkácsy-, Kossuth-díjas szobrász, érdemes és kiváló művész
 • Mészáros Mihály - Munkácsy-, Dante-, Ludwig-díjas szobrász
 • Segesdi György - Munkácsy-díjas szobrász, érdemes és kiváló művész
 • Márkus Károly - szobrászművész
 • Kováts Albert - Munkácsy-díjas festőművész, művészeti író
 • Szabados Árpád - Munkácsy-díjas festőművész, grafikus, érdemes művész
 • Csengery Béla - festőművész
 • Szervátiusz István - faszobrász, farestaurátor 
 • Práczky István - grafikus, tipográfus
 • Lengyel Rita - grafikusművész
 • Burger Barna - fotográfus
 • Juhász Ákos - építész
 • Kristófy Dániel - képzőművész
 • Kelemen Bíborka - MKE hallgatója

További fotók az öregdiák-találkozóról:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...