Alkotópályázat 2022-2023: A fa

Fa
alkotópályázat

2022-2023


Kedves Diákok!

Ezúttal a fa, a fák, az erdő témája köré épül könyvtári alkotópályázatunk. A pályázati feladatokat tanáraitok találták ki, reméljük érdekesnek találjátok őket, és szívesen kidolgoztok egyet-kettőt közülük. A műfajok is elég változatosak, készíthettek prezentációt, filmet, festményt, grafikát, posztert, makettet, esszét, számítógépes programot, albumot stb.

A kiemelkedő pályázók – a korábbi évekhez hasonlóan – pénzjutalomban részesülnek. A legjobb pályázók között 50 000 Ft-ot osztunk szét.

Elvárások, szabályok

 • Forrásjegyzék készítése: ha pályamunkátok elkészítéséhez más munkáját is felhasználjátok, mellékeljetek a forrásokról jegyzéket. Ennek elkészítéséhez kövessétek a feladatlapon található ajánlott források leírásának módszerét.
 • Az internetes források adatait is pontosan adjátok meg, erre ugyancsak találtok mintát a feladatokban.
 • Terjedelem:
  • film: 5–10 perc
  • prezentáció: 15–20 dia (prezentációdat add elő a megfelelő tanórán)
  • poszter (A2 vagy még nagyobb méretben)
 • Ahol a feladat jellege lehetővé teszi, dolgozhattok csapatban (2–4 fő).
 • Egy diák több pályázatot is beadhat, de egy műfajban (pl. prezentáció, tabló stb.) maximum egyet.
A pályázatok leadása
 • a pályázaton szerepeljen: név, osztály, szaktanár neve
 • a tárgyi jellegű pályamunkákat (makett, poszter, album stb.) adjátok le a könyvtárban (A03-as terem)
 • az elektronikus formában készült alkotásokat (Word.doc, videó, ppt stb.) erre a címre küldjétek: konyvtar@arpadgimnazium.hu
Három munkanapon belül küldünk visszajelzést. Ha ez elmaradna, akkor keressetek meg minket a könyvtárban!

Beadási határidő: 2023. február 1.

Kérdéseitekkel bátran forduljatok az adott tantárgyat tanító tanárotokhoz vagy a könyvtárosokhoz!

Eredményhirdetés (értékelés, jutalmazás): 2023. április 21. 6. óra

Jó munkát kívánunk!

A könyvtárostanárokMagyar irodalom

Feladatok

Tabló, festmény, rajz

1. Az életfa szimbólum jelentésrétegei, helye az ősi magyar hitvilágban

Tanulmányozd a fenti témát, és fess meg vagy rajzolj le egy saját elképzelésed szerinti életfát! Ha lehet, alkotásodhoz mellékelj rövid (magyarázó) leírást!

Ajánlott források:

· Az életfa és az ősi magyar hitvilág. In: Történelem Boksz. 2017.11.17.

· Életfa. In: Wikipédia.Album

2. Az ősi életfa motívum továbbélése a keresztény kultúrában - A Jesse-fa a gyöngyöspatai templomban

Készíts szöveges, képes albumot a gyöngyöspatai Szűz Mária-plébániatemplom oltárán lévő Jesse-fáról!

Munkád értékét emelné, ha személyes látogatás során végzett kis kutatással, helytörténeti érdekességekkel, saját készítésű fotókkal egészítenéd ki.

Ajánlott források:

· Gyöngyöspatai Jesse-fa oltár. In: Katolikus lexikon.


· Jankovics Marcell kutatása a Jesse-oltárról. 2014. december 21.
Esszé

3. A fa mint a boldogságkeresés szimbóluma Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámájában

(1). „Középen / Ott egy almatő virít, / Csillag, gyöngy és földi ágból, / Három ellenző világból, /Új ellenség új csoda.” (fa)

(2.) „Halld tovább: ezüst virága / Csügg e tündér almafának, / S benne drágakő ragyog. / Három ízben elvirágzik / Ez naponnan este rajta, / Mint szűz emlői bimbók, / Oly kis almák duzzadoznak.” (fa)

(3.) „Földben állasz mély gyököddel, / Égbe nyúlsz magas fejeddel, / S rajtad csillagok teremnek, / Zálogul talán szívemnek, / Hogy, ha már virágod illyen, Üdv, gyönyör lesz szép gyümölcsöd.” (fa)Ajánlott források:

·        Bárdos József: Más(ik )világok, más(ik) világi lények a tündérmesékben. Bp., Pont Kiadó, 2017.
·        Kerényi Ferenc: Csongor és Tünde. Bp., Akkord Kiadó, 2005.
·        Rónay György: Balassitól Adyig. Bp., Kairosz Kiadó, 2013.
·        Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.  Matúra klasszikusok, Bp., Ikon Kiadó, 1992.
·        Csongor és Tünde. In: Faktor Tévé, 2016. Album

4. Egy motívum változatai – Az almafa megjelenése a kultúrtörténetben

Készíts albumot 8–12 oldal terjedelemben (bármilyen technikával) a fenti témáról!

Nézz utána az almafa néhány mesei, mitológiai, irodalmi, képzőművészeti előfordulásának, ismerkedj meg a hozzájuk kapcsolódó történetekkel. Vizsgáld meg, van-e ezeknek közös tartalmi elemük, ill. azt, hogy milyen jelentés társítható az egyes változatokban az almafához és gyümölcséhez! Beszélhetünk-e a motívum vándorútjáról, átadásáról-átvételéről, kultúrától és kortól függő módosulásáról?

Gondolataidat a felkutatott információkra építve jelenítsd meg önállóan készített illusztrációs album formájában. Törekedj az ötletes kivitelezésre, ill. a kép és a szöveg optimális arányára.

(Kis segítség az elinduláshoz: pl. az aranyalmát termő fa különböző történetekben; hogy lett a tudás fája épp almafa?... stb.)


Esszé

5. Műalkotás elemzése adott kiindulóponttal – Csontváry Kosztka Tivadar: A magányos cédrus

Mire utal a kép címe, színei, kompozíciója? Képes-e megjeleníteni ez az ábrázolás a magányt? Miféle magányról van szó? Miért éppen cédrus? Miről szól számodra a festmény? Értelmezd a képet személyes hangvételű esszében.


Prezentáció

6. Fák festményeken

Csontváry Kosztka Tivadar A magányos cédrus című festményéből kiindulva keress további festményeket, amelyeken fontos – akár jelképes jelentésű – elem egy fa.

Mire utal a képek címe, kompozíciója, színei, ábrázolásmódja? Készíts 8–12 diából álló prezentációt, amelyben bemutatod a motívum adta lehetőségeket korhoz, stílushoz, világképhez kapcsolódóan, ha lehet, valamilyen gondolatmenetre fűzve.


Prezentáció

7. A fák sem maguktól nőnek - Mi tudható a fapásztorokról (entekről)?

Tolkien A Gyűrűk Ura című regénye alapján készíts előadást (ppt, prezi) Középfölde különös lényeiről, az entekről (kinézet, életmód, életcél, belső tulajdonságok, közösségi viszonyok...)!

A prezentációd 10–15 diából álljon, és add elő magyarórán.


Gondolattérkép

8. A fa motívum irodalmi alkotásokban

Készíts gondolattérképet (plakáton vagy digitálisan) arról, hogy a fa motívum milyen változatos jelentésben szerepelhet irodalmi alkotásokban (bármilyen műnemben). A gondolattérképhez állíts össze irodalomlistát, amelyben tételesen is megjelölöd az alkotást és a benne szereplő fa jelentését, funkcióját.


Novella

9. Írj novellát, amelyben szerepet játszik a fa motívuma! (A téma lehet egy számodra különleges jelentőségű fa, a fa mint állatok élőhelye, a fa mint a személyiség szimbóluma stb. Adj címet is írásodnak!


Vers

10. Írj verset, amelyben szerepet játszik a fa motívuma! (A téma lehet egy számodra különleges jelentőségű fa, a fa mint állatok élőhelye, a fa mint a személyiség szimbóluma stb. Adj címet is írásodnak!

vagy

Írj verset, amit egy műalkotás számodra fontos gondolata, üzenete ihletett (pl. Vörösmarty: Csongor és Tünde, Csontváry: A magányos cédrus)! Adj címet is írásodnak!

Verses-rajzos album, verseskötet

11. A 6. feladatból kiindulva írj verseket festményeken látható fákról (Mire ihlet téged a kép?) A vershez mellékelj fotókat a festményekről, de saját készítésű alkotásokkal is díszítheted a kis kötetet.
Magyar nyelv

Feladatok

Plakát vagy prezentáció

12. Készíts illusztrált plakátot vagy prezentációt olyan szólásokról és közmondásokról, amelyeknek kulcsszava a fa. (Összeállításodban 8–10 szólás szerepeljen.)
Történelem

Feladatok

Poszter

13. Készíts minél részletesebb, valósághűbb és összetettebb, vizuálisan is igényes döntési fa ábrát egy fontos történelmi döntésről (pl. az első világháború kezdete vagy Caesar átlépése a Rubiconon)!

Ajánlott forrás:

· Döntési fa. In: Wikipédia.Tabló, poszter

14. Készítsd el az Árpád-ház családfáját! Fontos, hogy az ábrád valóban fa legyen, ügyelj arra, hogy vizuálisan is szép, igényes munkát adj be!

Ajánlott forrás:

· Az Árpád-ház családfája. In: Wikipédia.
Poszter vagy esszé

15. Készítsd el a családod családfáját!

Kutasd fel az őseidet legalább 5–6 generációig! Rajzold vagy fesd meg a fát, amin feltünteted a családtagok nevét, születési, halálozási évszámát! Mellékelj egy kb. A/4-es oldalnyi összefoglalót a családotok történetéről, kitérve az esetleges különlegességekre, foglalkozás, iskolázottság, a család címere stb.

Figyelj arra, hogy nem leszármazási rajzot, hanem családfát kell készítened (ez fordított irányú, tehát legalul legyél te, és fölfelé növekedjen a fakorona az őseiddel).

Prezentáció vagy térkép

16. Erdők, erdőgazdálkodás Magyarországon a honfoglalástól napjainkig

Mutasd be az erdősültséget befolyásoló történelmi tényezőket (pl. a letelepült életmód terjedése, a földművelés fejlődése, a hospesek, a török kori pusztítások, a 18. századi újranépesülés, a folyószabályozások és vasútépítések hatásai, a trianoni döntés után a csonka országterületen meginduló fásítási programok).

vagy

Készíts prezentációt vagy ábrázold térképen a különböző korok Magyarországának (feltételezetten) erdővel borított területeit, mutasd be egy-egy, az erdőköz köthető történelmi személy életútját (pl. Tessedik Sámuel)! Érdekességként kitérhetsz az akác 18. századi meghonosításának mozgatórugóira, a fafaj magyarországi történetére, az akác előnyeire és az általa okozott nehézségekre.

Ajánlott forrás:

· Erdőgazdálkodás Magyarországon. In: Wikipédia.
Esszé vagy prezentáció vagy számítógépes makett

17. A fővárosi parkok története

Válassz ki egy-két tetszőleges, ismertebb parkot, és mutasd be a történetét: pl. a Margitsziget fásításának, a Városliget vagy a Népliget kialakításának történetét, vagy a főváros parkosításában jelentős szerepet játszó személyek (pl. József nádor, Széchenyi István, Podmaniczky Frigyes) életútját.

(Aktuális felhangokkal bíró téma lehet például, hogy „a kiváló kertész” József nádor miért rendelte el a városligeti fasor kivágását, és így miért ellentmondásos a szerepe Budapest fásításában. Kitérhetsz a társadalomtörténeti vonatkozásokra is [pl. milyen hangsúllyal szerepelt a zöldfelületek növelése az egyes korszakok városfejlesztési elképzeléseiben, a parkok esetében melyik korszakban milyen funkciót helyeztek előtérbe: a társasági élet helyszíneként, reprezentációs célú területként, idegenforgalmi látványosságként tekintettek-e inkább rájuk, és/vagy népegészségügyi funkciót tulajdonítottak nekik stb.])Ajánlott források:

· Budapest Lexikon I-II. Szerk. Berza László, Akadémiai Kiadó, Bp., 1993.

· Óriásparkok gyűrűje Budapesten: két évszázad álmai és terve. In: Én Budapestem. 2021. április 27.


· A Városliget rövid története. In: Netveleg. 2021.05.16.


· Kezdetek. In: Városliget info. 2012.december 23.
Angol nyelv

Feladatok

Poszter

18. Készíts posztert a brit királyi család családfájáról!


Poszter, online tárlatvezetés

19. Készíts posztert vagy internetes online tárlatvezetést a brit nevezetes parkok és kertek híres és különleges fáiról!


Szótárfüzet

20. Készítsd el a „fa” szó és az ehhez kapcsolódó szavak (képzett szavak, rokon értelmű szavak, idiómák, a fa különböző részei, a fa feldolgozott formában pl. léc, összetett szavak stb.) kis szótárfüzetkéjét (szótári formában – fonetikus átírás, szófaj, definíció, példamondat stb.) digitális és kinyomtatható formában is!Német nyelv

Feladatok

Poszter, tabló

21. Linde in der deutschen Kultur

Készíts posztert, amelyen néhány példával bemutatod, hogy milyen szerepet játszik a hársfa a német kultúrában (pl. Siegfried, Vogelweide, Unter den Linden in Berlin…)!


Poszter, tabló

22. Yggdrasil, der Weltenbaum

Ábrázold saját elképzelésed szerint a germán mitológiából ismert kőris világfát. Mellékelj egy rövid leírást a fáról!


Illusztráció

23. Walter von der Vogelweide: Unter den Linden

Készíts illusztrációt vagy könyvborítót Walter von der Vogelweide Unter den Linden (Hársfaágak csendes árnyán...) című verséhez!


Prezentáció, rajzos album

24. Das keltische Baumhoroskop

Az alábbi linken különböző fafajták ábrázolását, illetve leírását találod:


Írj az egyes fa(jellemzők) alapján Elfcheneket!

Az Elfchen a haikuhoz hasonló versforma, de itt a szószám kötött: az 1. sor egy szóból, a 2. sor két szóból, a 3. sor három szóból, a 4. sor négy szóból, az 5. sor egy szóból áll. Az elkészült alkotásokból készíts prezentációt vagy albumot (kis verseskötetet) úgy, hogy az egyes verseket az adott fafajtát ábrázoló képpel, esetleg saját készítésű rajzzal illusztrálod. Ketten is készíthetitek a pályázatot, megosztva egymás között a feladatrészeket.

Ajánlott forrás:

· Elfchen schreiben.
Rajz és vizuális kultúra

Feladatok

Térplasztika

25. Érdekes kortárs művészeti példákat találhatunk a táj körplasztikában történő megjelenésére. (Például Kungl György: Gaztaposó https://mng.hu/mutargyak/gaztaposo/ vagy Zsemlye Ildikó tájszobrai: https://artigraf.hu/2021/02/25/zsemlye-ildiko/)

Figyeld meg a bemutatott szobrokat, fejtsd meg a szokatlan megoldások célját és jellemzőit! Készíts el egy választott tájképet dombormű vagy szobor formájában! Az alkotáshoz bármilyen természetes vagy újrahasznosított anyagot felhasználhatsz.
Intarzia

26. Az intarzia bútordíszítő eljárás, ahol a különböző fa fajtákból készítette vékony furnérlemezek natúr színe adja a mintázatot. Forrás a technikához https://www.butorasztalos-restaurator.hu/intarzia-keszites.php

Készíts legalább két színű papír intarziát, a faformát stilizálva, pozitív-negatív felületkitöltéssel!
Dioráma

27. A diorámák térhatású képek papírkivágásokból rétegezve.

Készíts te is diorámát! Használhatsz azonos vagy eltérő színű papírokat. (A rétegek közé távtartónak érdemes dekorgumit ragasztani.)


Fotósorozat, fotóalbum

28. A tölgy – Az erdő szíve (Le chêne) című francia természetfilm (80 perc, 2022) megnézése után fotózz egy fát több érdekes nézőpontból, a fán élő lények helyébe helyezkedve!
Képregény

29. A vadon hercegnője (Princess Mononoke) című japán animációs film (134 perc, 1998) érdekesen mutatja be az erdő misztikus világát.

Készíts „fan art” képregényt, amiben a varázslatos faszellemek a főszereplők! Munkádat digitálisan is készítheted!

A filmet ezen a linken érheted el:


Ének-zene

Feladatok

Hangszerkészítés

30. Készíts olyan „hangszert”, aminek egyik fontos alkatrésze fából van, és el tudod rajta játszani az Örömódát!

Zeneszerzés

31. Készíts olyan minimum kétszólamú elektronikus zenét, amelyet fafúvós hangszerek hangjával alkotsz! (Használhatod például a Finale programot.)

Ajánlott forrás:

· Fafúvós hangszerek. In: MAZ.Videomontázs

32. Készíts olyan videomontázst, amelyben a fafúvós hangszerek képe és hangja is feltűnik!

Ajánlott források:

· Fafúvós hangszerek. In: Maz.


· Fafúvós hangszerek. In: Wikipédia.vagy


Készíts az Árpád selection 1–4. válogatás tetszőleges darabjaiból videómontázst a karácsonyFA alá!Matematika

Feladatok

Prezentáció vagy képekkel, ábrákkal illusztrált dolgozat

33. Matematikai játékok fából

Mutass be néhány fából készült, fából is elkészíthető matematikai játékot!

Röviden ismertesd a játékszabályokat, és vess föl ötleteket, hogy milyen matematikai témakörben, és hogyan lehet felhasználni szemléltetésre az adott játékot.

Előnyt jelent, ha egymástól eltérő típusú játékokat tartalmaz a válogatásod. További pozitívum, ha ezek a játékok matematikaórákon is játszhatók, illetve felhasználhatók szemléltető eszközként.Prezentáció

34. Nem látod a fától az erdőt?

A gráfelméletben fának nevezzük azokat a gráfokat, amelyeknek bármely két csúcsát pontosan egy út köti össze. Erdőnek nevezzük azokat a gráfokat, amelyeknek bármely két csúcsát legfeljebb egy út köti össze.

Készíts prezentációt, amelyben bemutatod a fagráf érdekességeit, felhasználási területeit!Poszter

35. Pithagorasz-fa, szélfútta Pithagorasz-fa

Készíts látványos Pithagorasz-fát vagy szélfútta Pithagorasz-fát óriás-poszterre vagy akár lepedőre (ami esetleg osztálytermed dekorálására is használható lenne)!

Dokumentáld a készítés folyamatát írásos mellékletben! Hány lépésből áll a készített Pithagorasz-fád? Hány négyzetből áll egy-egy szint? Mekkora az egy szinten lévő négyzetek területe a legnagyobb négyzethez képest?

A kiinduláshoz néhány illusztráció:


Esszé

36. A Fibonacci-számokról, a Fibonacci-sorozatról elhíresült, hogy megjelennek a természetben különböző, látványos módokon is. A híres nyulas feladat átfogalmazható egy fa növekedésére is, és valóban, létezik így növekvő fa.


A Fibonacci-sorozat elvezet minket az arany arányhoz, sőt az arany szöghöz is. Gyönyörködhetünk a Fibonacci-spirálban.

Feladat:

Fejtsd ki a bevezetőben felsorolt fogalmak jelentését, és nézz utána, hogyan kapcsolódik a fa levélnövekedése ezekhez a fogalmakhoz!

Ajánlott forrás:

· A növények növekedésének geometriája. In: Sacrae Sphaerae, 2009.01.25.
Poszter

37. Erdős Pált, az egyik leghíresebb matematikusunkat – élete utolsó évtizedeiben folytonos utazásai tették közismertté – nem csak a matematikusok körében.

Különleges élete, különc viselkedése számtalan anekdota alapja, miközben rengeteg matematikussal dolgozott együtt, megszámlálhatatlan cikket, tanulmányt közölt szerzőtársaival.Feladat:

Fűzd fel (és ábrázold) családfa-szerűen az Erdős-számuk szerint a magyar matematikusok egy általad választott részét! Nézz utána és add meg, hogy a matematika mely területén értek el eredményeket!

Ajánlott forrás:

· List of people by Erdős number. In: Wikipédia.

Informatika/digitális kultúra

Feladatok

Poszter

38. A mikroprocesszorok fejlődéstörténete fa struktúrában szemléltetve

Készíts posztert A2-es vagy még nagyobb méretben a fenti témáról!Poszter vagy prezentáció

39. A programozási nyelvek fejlődéstörténete fa struktúrában szemléltetvePPT + program

40. Fa adatszerkezetek és/vagy Dijkstra-algoritmusPoszter vagy prezentáció

Döntési fák kétszemélyes játékokbanPPT + program

41. Fa rajzolása rekurzióvalPPT + program

42. Bináris fák ábrázolása és használata (iteratív és rekurzív algoritmusokkal), kifejezésfák


Fizika – informatika határterület

Poszter vagy PPT

43. A számítógép technikai-fizikai elemeinek fejlődéstörténete az abacustól napjainkig (fa struktúrában szemléltetve)

Fizika

Feladatok

Prezentáció

44. Az intarzia készítése és annak fortélyai

Készíts prezentációt a címbeli témáról! Kitérhetsz a régi (intarziás) bútorok restaurálására is!Prezentáció vagy videó vagy makett (hajók pl. különböző fából)

45. A különböző fafajták úszásának, merülésének vizsgálata

Kitérhetsz a tengerfenéken vagy gleccserben megőrződött fából készült eszközök vizsgálatára is (miért maradhatott meg, milyen körülmények kellettek hozzá?)Prezentáció vagy videó

46. A fa megmunkálása – esztergálás, faragás

A megmunkáláshoz használatos eszközök működésének fizikai elvei, törvényszerűségei (kalapács, véső, fűrész…)

Ajánlott forrás:

· A fafaragás. In: Ambrus Aladár fafaragó oldala.
Makett, modell

47. Fából készült épületek, használati eszközök

Készítsd el egy, faház, gerendaház, gémeskút, hengerkerék, kerekeskút vagy más fából készült használati eszköz modelljét!

Mellékelj rövid leírást az eszköz működésének fizikai vonatkozásairól, elveiről!Prezentáció

48. Fa szerepe a hajózás történetében

Ajánlott forrás:

· Fahajók, fahajózás. In: Arcanum.

Prezentáció

49. A fák keménységének szerepe a felhasználásban

Ajánlott forrás:

· A legősibb építőanyag a fa. In: Ezermester, 2021.01.14.Biológia

Feladatok

Esszé

50. „Beszélgetnek”-e a fák? Ha igen, hogyan, és mi célból?

Írj esszét a fenti címmel!

Ajánlott források:

· Fazakas Virág. A fák varázslatos földalatti kommunikációs és szociális hálózata. In: Impress Magazing.


· Peter Wohlleben: A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése. Bp., Park Kiadó, 2022.

· A fák nemcsak versenytársak, de együtt is működnek egymással. In: Könyves Magazin. 2021. október 27.
Tabló

51. A fa egy éve a mérsékelt égövön

Készíts tablót a fenti témáról!

Válassz egy számodra „szimpatikus” fafajt, és ábrázold a vele történő változásokat tavasszal, nyáron, ősszel, télen. A tablón lásd el feliratokkal az ábrákat. Ügyelj, hogy pontos szakkifejezéseket használj!


Esszé vagy tabló

52. Miről mesélnek a fák évgyűrűi?

Írj ábrákkal ellátott esszét vagy szöveges-ábrás tablót a fák évgyűrűiről!

Magyarázd el az évgyűrűk keletkezésének biológiáját! Részletezd, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a fa környezetére vonatkozóan az évgyűrűk szerkezetéből!

Ajánlott források:

· Fehér Sándor: Miről tanúskodnak az évgyűrűk? In: Magyar Mezőgazdaság. 2015. 04. 15.


· Peter Wohlleben: A fák titkos élete : mit éreznek, hogyan kommunikálnak? : egy rejtett világ felfedezése. Budapest, Park, 2022.

· A fák nemcsak versenytársak, de együtt is működnek egymással. In: Könyves Magazin. 2021. október 27.


· Grynaeus András: Fába zárt történelem. In: Múlt Kor. 2006. december 14.


Bognár János: Szövettan – fatest, évgyűrűk. In: Plantarium, 2012. 03.03.
Prezentáció

53. A fák gyökérzete

Készíts prezentációt a fenti témáról! A diákon a következő témák és ábrák szerepeljenek:

A fák gyökérzetének típusai, a gyökérzet részei; a gyökérzet egyes részeinek feladatai; a talajtípus és a gyökérzet minőségének összefüggése; a gyökérzet mérete; különleges gyökerű fák, a mikorrhiza.

Ajánlott források:

· Gáspár-Farkas Judit: Faismeret: mik egy fa részei, milyen szerepet töltenek be? In: Xforest, 2020. december 02.


· Szvitacs Eszter: Biológiai szupersztráda, mely behálózza a növények királyságát. In: Permafórum.


· Vincze Viktória: Mit kell tudni a mikorrhizáról?In: Kertész Portál, 2017.09.06.
Tabló

54. Miről árulkodik a fák kérge?

Készíts tablót a magyarországi erdőalkotó fák kérgéről!

A tablón szerepeljen a kérdéses fafajok pontos magyar és latin neve, előfordulása, és a kéreg rajzolatának minél valósághűbb ábrázolása!

Ajánlott forrás:

· Mézes Dorottya: Őshonos magyar fák kislexikonja. In: Forest, 2020. november 9.


Kémia

Feladatok

Poszter vagy prezentáció

55. Különböző falevelekből készíts kivonatot, majd kromatográ-fiás módszerrel válaszd szét összetevőkre!

Tapasztalataidat értelmezd, dokumentáld! Készíts belőle tablót vagy prezentációt, és add elő órán!Poszter, papírmasé

56. Papírgyártás és a papír újrahasznosítása

Készíts posztert a fenti témáról, alkotásodat saját készítésű papírmaséval díszítsd!

Ajánlott források:

· Papírgyártás. In: Wikipédia.


· Papír-újrahasznosítás. In: Wikipédia
Poszter vagy prezentáció

57. A fa anyagai – cellulóz, klorofil és egyéb anyagok a fában

Készíts posztert vagy prezentációt a fenti témáról, és add elő órán!

Ajánlott források:

· Fa (anyag). In: Wikipédia.


· Cellulóz. In: Wikipédia.

Földrajz

Feladatok

Poszter, infografika

58. A fa mint gazdasági nyersanyag

Készíts igényes, látványos infografikát a fa minél több területen történő gazdasági felhasználásáról és a ráépülő további ágazatokról! Az infografikát lehetőleg kézzel rajzolva várjuk, de ha szép látványos, akkor akár számítógépes grafikát is elfogadunk. Utóbbit kinyomtatva is kérjük.

Prezentáció vagy tabló

59. Őshonos erdőségek Magyarországon (pl. a fenyőfői ősfenyves, a szentgáli tiszafás, a bugaci ősborókás stb.)

Készíts szöveges képes összeállítást a fenti témáról!

Ajánlott források:

· Joó Annamária: Fenyőfői ősfenyves a Bakonyalján: In: Turista Magazin, 2018. július 1.


· Szentgáli tiszafás. In: Turista Magazin, 2022. március 8.


· Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Terület. In: Wikipédia.


· Bugac, Boróka tanösvény. In: Kiskunsági Nemzeti Park.
Prezentáció vagy tabló vagy fotóalbum

60. Hazánk legöregebb fái

Készíts szöveges, képes (rajzos) összeállítást a Magyarországon fellelhető legöregebb fákról! A fák bemutatásakor térj ki arra, hogy hol található a fa, milyen fajtájú, hány éves, milyen állapotban van stb.


Tabló vagy makett

61.A Kárpátok erdőrengetegei a hegyvidéki övezetesség tükrében

Ábrázold és magyarázd meg, hol, miért és milyen erdőtípusok és fafajok jelennek meg a következő magassági övezetekben! Térj ki a vikarizmus jelenségére is!

A makett elkészítéséhez bármilyen tetszőlegesen választott anyagot használhatsz.

Prezentáció

62. Magyarország jellegzetes fás társulásai

Mutasd be a fás társulások földrajzi elhelyezkedéseinek törvénysze-rűségeit, jellegzetes fafajait és egyéb élőlényeit! Térj ki természetvédelmi szerepükre és az őket érő veszélyekre!

Ajánlott források:

· Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Szerk. Hortobágyi Tibor, Simon Tibor. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000.

· Németh Imre, Némethné Katona Judit: Zöld kalandra fel. [Budapest], Ezredforduló Alapítvány, [1994].

· Magyarország növényzeti öröksége: In: Növényzeti térkép.
Makett

63. Fák a hegyeken

Készíts makettet a növényzeti határok szemléltetésére! A magassággal változik, hogy milyen fák alkotják többségében az erdőket (tölgyes-bükkös-fenyves-törpefenyves-gyephavas-sziklahavas). A makettet készítheted hungarocellből, papírból vagy más tetszőleges anyagból, 3D-ben vagy síkban. Jelöld a különböző növényzeti (erdő) szinteket (kb. magassági adatokkal), és színezd ki megfelelő színkóddal. A színezés mellett az adott magassági szintbe pedig rajzold be a megfelelő fákat is, hogy látható legyen, mely fa uralkodó az adott szinten. A hegy egyik oldalára akár példafotók is ragaszthatók, hogy még szemléletesebb legyen.

Itt található egy ábra, ami mintának használható:
Esszé

64. Településfejlesztés és a fák

Írj esszédolgozatot a fenti témáról! Jellemezd a véderdők szerepét, a városökológiára való hatásukat, a zöld szigetek, a parkok, ligeterdők jelentőségeit!

Nézz utána, hogy közvetlen lakókörnyezetedben milyen ilyen irányú fejlesztések történtek a közelmúltban!


Ajánlott forrás:

· Erdészet ismeretek:

Könyvtár

Feladatok

Infografika

65. Készíts folyamatábrát, amelyben egy kutatási stratégiát ábrázolsz egy konkrét téma bemutatásával, pl. az erdők védelme. A feladatot csakis a könyvtárban elérhető forrás segítségével tudod megoldani: kiindulópontod az Információzz! című kiadvány 39. oldala lesz.Installáció, papírszobor

66. Készíts használt könyvekből egy fát ábrázoló installációt! Az alkotás elkészítéséhez bármilyen technikát alkalmazhatsz, használt könyvet pedig a könyvtárban tudunk adni, korlátlan mennyiségben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...